Әуезовтің шығармашылығы

s15    М. Әуезов те тарихи тұлғаға осы ой қазығы тұрғысынан келген. Рас, шығармада он жылға созылған көтеріліс оқиғалары толық қамтылмайды. Жанр талабы оны қажет етпейді. Осы ретте шебер драматург Кенесары басындағы осы маңызды, тартысты кезеңдерді таңдаған. Ол – Кенесарының хан сайлануы, бүйірін отаршылдықтың темір құрсауы қыса түскен халықтың күйзелісі, азаттықты аңсаған тілегі, көтеріліс сәттері, жорықтар, елшілік хабарлар, бас кейіпкер өмірінің трагедиялық сәті. Пьесадағы Кене хан арзан атақтың адамы емес, қалың қазақты тұтастырып бірлікке, намысқа шақырған күрескер, үлкен ойдың, намыстың, парасаттың адамы болып көрінеді. Сонымен қатар, оның алға қойған мақсатынан кері шегінбейтін тегеурінділігі де танылады.

Әдебиеттер тізімі:

Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры .- Алматы, 2002.- 528 б.
Дәуітова С. «Хан Кене» трагедиясындағы авторлық концепция// Жұлдыз.- 1998.- №12.- 176-181 б.
Елеукенов Ш. «Хан Кене» және ұлттық мұрат: (М. Әуезовтің «Хан Кене» атты пьесасы туралы) // Заман Қазақстан.- 1997.- 8 тамыз.- 12-13 б.
Қозыбаев М. «Хан Кенедегі» халық тарихының көріністері // Түркістан.- 1997.- 10 қыркүйек.
Сейфуллин С. «Хан Кене» туралы // Абай.- 1993.- №8.- 25-33 б.
Серғазы Л. М. Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясының тарихилығы: автореферат.- Алматы, 2004.- 35 б.
Серғазы Л. «Хан Кене» трагедиясын басқа шығармалармен салыстыру // Абай.- 2005.- №1.- 67-72 б.

Беттер: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27