Наш телефон: 8 (7222) 52 04 94 · semeybib@yandex.kz

Новые поступления

Краеведы ХІХ- ХХ веков о Восточном Казахстане. Сборник исследований /Сост. Перебеева М.И., Манжибаева Ж.А. – Нур- Султан: Фолиант, 2019.- 528 с.
Представляемый вниманию читателей сборник содержит труды известных семипалатинских краеведов – Н.Коншина, Б.Герасимова, А.Белослюдова, Е.Михаэлиса, А.Букейханова и других. Труды семипалатинских краеведов отличает многообразие тем. В целом это история края, быт казахского и русского населения, жизнь и труды крестьян- переселенцев, развитие скотоводства и земледелия, взаимосвязи земледельцев и кочевников. Общее для семипалатинских краеведов – тесная связь со своим временем,его проблемами. Сегодня при изучении вопросов истории мы обращаемся к тем материалам, которые остались нам от прошлого, и чаще всего это материалы, опубликованные в записках Семипалатинского подотдела Запдно- Сибирского отдела Русского географического общества. Цель сборника- донести эти ценнейшие сведения до широкой аудитории школьников, студентов, преподавателей истории, краеведов, всем кто интересуется историей своего родного края.

Черных С. Неутомимый краевед Рудного края. / С.Черных.- Нур- Султан: Фолиант, 2019.- 472 с.
Восточный Казахстан один из немногих регионов республики имел и имеет свои традиции в краеведении. И активным продолжателем исследовательской работы краеведов прошлого являлся Станислав Черных. Неутомимый исследователь родного края, он вел обширную переписку с известными историками, писателями, работал в архивах страны, собирая материалы по истории своего региона. Его документальные книги открыли путь в изучение истории родного края нескольким поколениям восточноказахстанцев.
На основе богатых архивных материалов и источников автор повествует об основателе города Усть- Каменогорска И.М.Лихареве, о выдающихся ученых, писателях, краеведах Восточного Казахстана- революционном демократе Н.Г.Чернышевского и Абая Кунанбаева, Е.П. Михаэлисе, также о Н.Я. Коншине, исследователях края А.Н. Седельникове, братьях А.Н. и В.Н. Белослюдовых.
Книга исторических очерков адресована массовому читателю.

Баймұратұлы Н. Шығармалары. / Нұрлыбек Баймұратұлы. – Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019.- 336 бет.
Нұрлыбек Баймұратұлы – халық ақындары арасында ұлттық идеологияны жақтап, ұлт мүддесін қорғауға алғашқы қадам жасағандардың бірі.
Бұл жинаққа жазба әдебиетте де өз қолтаңбасын қалдырған Нұрлыбек Баймұратұлының өлеңдері, поэмалары мен айтыстары енгізіліп отыр. Қоғамда болып жатқан өзгерістерге, жүргізіліп жатқан саясатқа ақын наразылығын білдіретін өлеңдері ел аузында жатталып қалған. Елдің мұңын мұңдап, қамын жеген ақын жеке басының тағдыры тәлкекке түсетінін іштей сезсе де, өмірге ақын боп келген соң, өмірден ақын боп өтуді дұрыс деп шешіп, халқына адал қызмет етеді. Ақындық өнерімен, айтыскерлік шеберлігімен, тарихи эпикалық туындыларымен қазақ әдебиеті тарихының алтын қорынан орын алған Нұрлыбек Баймұратұлы шығармашылығын өскелең ұрпақ кәдесіне жарату- алдағы уақыттың шарасы болса игі!

Баймұратұлы Н. Шығармалары. / Нұрлыбек Баймұратұлы. – Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019.- 336 бет.
Нұрлыбек Баймұратұлы – халық ақындары арасында ұлттық идеологияны жақтап, ұлт мүддесін қорғауға алғашқы қадам жасағандардың бірі.
Бұл жинаққа жазба әдебиетте де өз қолтаңбасын қалдырған Нұрлыбек Баймұратұлының өлеңдері, поэмалары мен айтыстары енгізіліп отыр. Қоғамда болып жатқан өзгерістерге, жүргізіліп жатқан саясатқа ақын наразылығын білдіретін өлеңдері ел аузында жатталып қалған. Елдің мұңын мұңдап, қамын жеген ақын жеке басының тағдыры тәлкекке түсетінін іштей сезсе де, өмірге ақын боп келген соң, өмірден ақын боп өтуді дұрыс деп шешіп, халқына адал қызмет етеді. Ақындық өнерімен, айтыскерлік шеберлігімен, тарихи эпикалық туындыларымен қазақ әдебиеті тарихының алтын қорынан орын алған Нұрлыбек Баймұратұлы шығармашылығын өскелең ұрпақ кәдесіне жарату- алдағы уақыттың шарасы болса игі!

Алтынбаев Қ. Қайран өмір… Өлеңдер, арнау- толғаулар, дастандар, айтыстар. /Құраст. Төлебаева Қ.Т. – Нұр- Сұлтан: фолиант, 2019.- 456 бет.
Қазақ әдебиеті тарихында өзіндік орны бар, жұртшылыққа есімі мен өнері мәлім Қалихан Алтынбаевтың бұл жинағына өлеңдері, айтыстары, арнау-толғаулары, тарихи дастандары, этнографиялық әңгімелері, мерзімді баспасөзде әр кезде жарияланған әдеби мұралары енгізілді. Сондай-ақ ақын мұрасын жинаушы өз ұлы Қалбай Алтынбаевтың жеке мұрағатынан алынған көркем шығармалары енгізілді. Халық ақындарының дәстүрін жалғастырушы және айтыс өнерін дамытушы Қалихан Алтынбаевтың әдеби мұрасы ерекше бай. Өзіндік бағыт- бағдарымен, өзіне тән ерекше дарынымен, өрнек-айшықтарымен дараланып, ақындық өнерді биік белеске көтерген Қалихан Алтынбаевтың шығармалары ұрпақ жадында мәңгі сақталатыны ақиқат.

Әбдікәкімов Т. Жұмақ күн: өлеңдер мен толғаулар, поэма мен балладалар. – Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019. – 448 бет.
Мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Тыныштықбек Әбдікәкімұлының аталмыш жыр жинағындағы шығармалар Табиғат-Ананың тылсым күштерін, қоғамдық құбылыстардың алуан сыр- сипатын, адамның жан дүниесінің құпия – сырларын танып- білуге ынтық оқырмандарды парасатты ой, сұлу сезім қуатымен баурап, поэтикалық тосын шешімдерімен ерекше құнды.
Өлеңдерінің ойы ұшқыр, тілі кестелі, көркем бояуларға қанық.

Ерқасов К. Елім менің: өлеңдер мен поэмалар. / Көпен Ерқасов.- Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019. – 400 бет.
Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі Көпен Ерқасов – дербес жарияланған онға тарта жыр кітабының иесі, Өр Алтай қауымына есімі танымал қаламгер. Бұл жинаққа енген шығармалары Көпеннің дара лирикалық стильде әр жылдары жазылған және соларға қоса сиясы кеппеген тың өлеңдері мен поэмалары және дастандары еніп отыр. Елін, халқын қадірлейтін қаламгер егеменді қазақ елінің бүгінгі жетістіктерін паш етіп, күнделікті өмірдің шуақты сәттерін де, көңіліне кірбің түсірген көлеңкелі жайттарын да ақын ретінде тебірене жырлайды.

Қасымов А. Туған жер әуендері. – Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019. – 448 бет.
Жинаққа Қазақстанның құрметті журналисі, филология ғылымының докторы Айтмұхамбет Қасымұлының әр жылдары жазған туындылары және орыс тілінен аударған еңбектері еніп отыр. Қазақ халқының тұңғыш әскери ұшқышы Жақыпбек Малдыбаев, «Дидар» газетінің алғашқы бастауы болып саналатын , Риддерде 1931 жылдан шыға бастаған « Жұмысшы» газетінің тұңғыш редакторы, талантты журналист Мақсұт Тайшыбаев жайлы очерктер, өскен ортасы, туған жері жайлы, астарлы мағынасы бар әзіл- сықақтар, аудармалар топтастырылып берілген. Сондай- ақ, кітапта көптеген танымдық дүниелер бар. Кітап көпшілік оқырмандарға арналған.

Раисова Б. Жердің күн беті. Өлеңдер, аудармалар, поэмалар. – Нұр –Сұлтан: Фолиант, 2019.- 336 бет.
Бақытжан Раисованың бұл жинағына лирика- философиялық өлеңдерімен қатар, ақынның ел тарихын жаңғыртқан толғау, дастан, поэмалары еніп отыр. Дарынды ақын жырлары шынайылығымен, ойшылдығымен ерекшеленеді. Ақынның ұлтын аялап, адамзатты асқақтатқан жырлары нәзік сыршылдықпен әдемі үйлеседі. Шығыстан арайлы таң рауанындай боп шұғыла төккен ақын Бақытжан Раисованың поэзия әлемі тек мөлдір тамшылардан құралған өзгеше теңіз толқынындай әсер қалдырады.

Жастықтың оты жалындап. Бег времен. Өлеңдер. /Құраст. М.Қарт. – Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019. -400 бет.
Жас ақындар антологиясы. Солардың лирикалық туындылары шоғырланып, еркін ойға әуей жастарымыздың бүгінгі ойы, рухы, азаматтық ұраны басты тақырып. Мемлекеттік «Серпер» сыйлығының лауреаты, 100 жаңа есім республикалық жобаның жеңімпазы Ержан Жұмабек, Ольга Асташенко, Медет Божан, Наталья Викс, Жасұлан Мақай сынды шығысқазақстандық жас таланттардың шығармалары Жастар жылына арналған болатын. Жаңа дәуір әдебиетіне үйір жастар жинағынан оқырман қазақ әдебиетінің ежелгі үлгісі туғызған жыр- мәнерін танытар, шығыс топырағы өсірген бүгінгі жас ақындардың жырларын оқи алады. Жинаққа Семей өңірінде туған қазақ және орыс жастарының таңдаулы өлеңдері енгізілді.
Бұл антологиямен танысу әр оқырманға елімізді жаңа қырынан тануға және жан- жақты қазақстандық поэзия әлемін жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді.

Мещеряков А. В отражениях … Избранные стихотворения / Александр Мещеряков.- Нур- Султан: Фолиант, 2019.- 304 с.
Перед вами первая книга стихов молодого поэта, художника, автора и исполнителя Александра Мещерякова. Его личность отличает особый порыв творить, создавать, использовать волшебную силу слова, музыки, красок для раскрытия своего «я».
В его стихах есть что- то неповторимое и заставляющее задуматься. Он пишет много и на разные темы. В этой книге вы найдете и сатирические стихи, и удивительную, проникновенную, берущую за душу лирику.

Қарт М. Қарашықтағы құбылыстар. Өлеңдер мен зерттеу- эссе. – Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019. – 248 бет.
Мерей Қарт – қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып үлгерген лирик ақын.
Табиғатынан сыршыл ақын – «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Төлеген Айбергенов төсбелгісінің иегері, сонымен қатар бірнеше әдеби байқаулардың жүлдегері.
Оның бұл кітабына оқырман сұранысына ие боларлық шығармалары топтастырылған.

Игілік Б., Дүргінбайұлы Қ. Шығармалары. Өлеңдер / Бауыржан Игілік, Қызырбек Дүргінбайұлы. – Нұр- Сұлтан: Фолиант, 2019. – 216 бет.
Қазақ поэзиясында өрелі жыр жазып, өлең өлкесіне өзіндік өрнек салып үлгерген талантты жас ақындар – Бауыржан Игілік пен Қызырбек Дүргінбайұлы.
Қуатты жыр – оқырманға олжа. «Абай әлемі» топтамасымен ұсынылып отырған екі ақынның жыр жинағы да көзі қарақты, көкірегі ояу өлеңсүйер қауымға арналған. Терең толғаныстарға толы жаңа жинақтың бүгінгі жас толқын ұрпаққа берері мол.