Наш телефон: 8 (7222) 52 04 94 · semeybib@yandex.kz

Новые поступления

Токаев К.К. Свет и тень. – Алматы: Meloman Publishing, 2019. -430 с.
Вся наша жизнь, по сути дела, это – свет и тень. Еще древние заметили, что мир дуален: « И был день, и была ночь». Неизменными спутниками нашей жизни стали правда и кривда, ибо с хорошим всегда соседствует плохое. Что касается дипломатической деятельности, то для нее характерны компромиссы, которые, по существу, сочетают в себе давление и уступки, демарши и переговоры. Поэтому книга названа «Свет и Тень».

Айдарбаев Ж. Еділ патша: роман. – Алматы.- 2016.- 512 б.
«Біздің елдігіміз, қазақ жұртының арғы түбі ғұндардан басталады» деген болатын Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев. Қазақ елінің осынау ежелгі тарихын жаңаша ғылыми да көркем деңгейде объективті түрде қалыптастыруда қолдарыңыздағы бұл еңбек ерекше маңызға ие.

Тарихта Аттила болып артына өшпес із қалдырып, аты аңызға айналған әйгілі ғұн билеушісі Еділ Патша туралы жазылған бұл кітаптың тілі жеңіл, оқиғалары тартымды. Аттила – тарихи тұлға, соның арқасында бүкіл әлем ғұндарды таныды. Еуропада ол көрнекті қолбасшы, керемет шешен, айлакер саясатшы, мәмілгер дипломат, ұлы қолбасшы, дарынды ел басшы ретінде атақты болды. Көптеген Еуропа корольдері Аттила сарайына өз балаларын жіберіп, оның ел басқару өнерін үйренуді насихаттағанын білеміз. Қазақстан қоғамында билеуші Еділдің (Аттиланың) есімі де тарихта қалады.

Jarasbai Qulmaganbet. Alashtyn Asyldary.Olender. «Halygaralyg jazlym agenttigi» JSHS. – Almaty – 2019 – 188 b.
Kita push bolimnen turady. Alashorda ukimetinin gurylganyna 100 jyl tolyyna bailanysty Alash gairatkerleri: Alihan Bokeihanov, Ahmet Baitursynov,Mirjagyp Dylatov omir jolyna arnalgan shyarva- dastandar men ozderinin shgarmalarynan keltirilgen dana,gannatty sozderi.

Латын тілінде жаңа туынды. «Алаштың Асылдары» атты жаңадан шыққан латын тіліндегі кітап үш бөлімнен тұрады. Алаш Орда үкіметінің туылғанына 100 жыл толуына байланысты Алаш қайраткерлері: Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтардың өмір жолына арналған шығарма-дастандар мен өздерінің шығармаларынан келтірілген жаңа, қанатты сөздері латынша енгізілген.

Матыбаев. Х.С. Семипалатинск спортивный: Репортажи, очерки. – Семей, 2009. – 150 с.
Книга «Семипалатинск спортивный» написана человеком, знающим свое дело. В ней как бы крупицами собран богатый фактический материал про наш город, его спортивную славу, его историю!

Автор книги Хамит Садвакасович Матыбаев был членом союза журналистов СССР и Республики Казахстан, а с другой он сам по натуре своей и фактически был спортсменом. Такое вот удачное сочетание в одном человеке журналиста и спортсмена и обьясняет рождение столь нужной работы, как издание книги. Его материалы о спорте особо читаемы. Большой очерк «Боксер международного класса», «Бегаю- значит живу» и т.д. Это ведь сама история, это наше славное спортивное наследие, которое должно жить в памяти поколений!

Алтаев Ж. Аль-Фараби – великий мыслитель Востока. – Алматы, 2018. – 210 с.
Монография посвящена творческому наследию великого ученого эпохи Мусульманского Ренессанса Абу Насыра аль – Фараби, оставившего значительный след в мировой культуре и цивилизации. Как ученый- энциклопедист он обогатил своими идеями философию, этику, логику, теорию музыки, математику, теорию религии, теорию государства и права. Заслуживает внимания метафилософия и философия религии аль-Фараби. Особый интерес представляет изучение идей аль- Фараби в казахстанской философии.

Касымжанов А.Х. Аль- Фараби. – Алматы, 2019. – 202 с.
Актуальность данной книги обусловлена непреходящей ценностью наследия аль-Фараби для подрастающего поколения как опыта диалога культур, синтеза идей в духе гуманизма и просвещения, уникальная духовная опора, которая необходима нам сегодня для возрождения общечеловеческих ценностей и национальной культуры.

Ахметова З. Күретамыр. – Алматы, 2018.- 208 б.
Кеңес Одағының Батыры Бауыржан Момышұлының келіні, ұлттық салт- дәстүріміздің сақшысына айналған терең ойлы жазушы Зейнеп Ахметованың «Күретамыр» атты жаңа кітабы оқырмандар назарына ұсынылып отыр. Бұл кітапта халқымыздың салт- дәстүр, әдет- ғұрып, ырым- тыйымдарының мағынасы жас ұрпаққа кеңінен түсіндіріледі. Осы арқылы бұрынғы жақсы мен бүгінгі жаңаны ұштастырып, ұлттық болмыстан айнымай, қазақы тәлім – тәрбиенің мәнін ұғындырады. Кітапта құрсақ шашудан бастап, баланың алғашқы мүшеліне дейінгі аралықта салт- дәстүр, жөн- жоралғылар барынша қамтылған. Зенеп Ахметованың терең толғаныстарға толы жаңа жинағының бүгінгі жас толқын ұрпаққа берері мол.