Абай шығармалары бойынша зерттеулер: ұсыныс ақпарат