Жылдағы дәстүр бойынша «Бір ел – бір кітап» республикалық акциясының ұйымдастыру комитеті 2020 жылғы кезекті жыл кітабын таңдау нәтижесі бойынша Мұқтар Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы мен Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» романы жыл бойы оқылатын болды. 

Республикалық “Бір ел – бір кітап” акциясы аясында 2020 жылы өткізілетін іс-шаралар 

 Іс-шаралар тақырыбы            түрі    уақыты      кімдер үшін
1 Әнуар Әлімжановтың “Ұстаздың оралуы” кітабының басты кейіпкері оқырман конференциясы сәуір Шәкәрім атындағы СМУ және ҚазГИЗУ филология факультетінің студенттері  студенты фил.фака СГУ им.Шакарима и КазГЮИУ
2 М.Әуезовтың “Абай жолы” романы оқырман конференциясы мамыр М. Әуезов атындағы пед. колледж, Шәкәрім университеттерінің студенттері
3 М.Әуэзов “Абай жолы”, Ә.Әлімжанов “Ұстаздың оралуы” әдеби танысу қыркүйек пайдаланушылар
4 М.Әуэзов және  Ә.Әлімжанов әдебі портреттері кітап көрмесі қазан пайдаланушылар