Бөлім жетекшісі:
Байкенова Гүльнар Қадырқызы
Телефон: 8 (7222) 52 38 87,
Факс: 8 (722 2) 52 04 94
e-mail: semeуbib@yandex.ru
071400, Семей қаласы, Абай көшесі, 86-үй

Бөлімнің мақсаты:

Кітапхана қорын басылымдардың барлық түрлерімен толықтыру: кітаптар, электрондық құжаттар, кинофотофоно құжаттары, мультимедиялық және мерзімді басылымдар;
Жаңа түсілімді электрондық катологқа (ИРБИС) енгізу;
Кітапхана ғылымы мен тәжірибесіне сай каталогтар жүйесін дәстүрлі және электрондық пішімде ұйымдастыру, жүргізу және жетілдіру арқылы кітап қорын ашып көрсетуді қамтамасыз ету;

Бөлімнің міндеті

Катологқа енгізу үшін ағымдағы түскен басылымдарды индекстеу, басқа жүргізілетін жұмыстар:
А) кітапхана бөлімдері үшін ағымдағы түсілімді техникалық өңдеу;
Ә) белгілі мерзімде жаңа түсілімді ЭК (ИРБИС) енгізуді жүзеге асыру;
Б) ағымдағы жаңа түсілімді уақытылы кітап қорының есеп құжаттарына енгізу: суммарлық кітап, инвентарлық кітап.

Қызметтік және оқырмандарға арналған катологтарды мерзімді басылымдар катологтарын ұйымдастыру, жүргізу және жетілдіру үшін:
А) кітапхана катологтарын редакциялап отыру;
Ә) қызметтік және оқырмандарға арналған катологтардан карточкаларды алып тастау арқылы әдебиеттерді шығыстау;
Б) катологтарды дайындау (безендіру);
Ағымда түскен түсілімдерді өңдеу мерзімін қысқарту, оны электрондық катологқа енгізу мерзімдерін қысқартуда жүйелі түрде жұмыс істейді.
Ғылыми мақалаларға УДК индекстерін қойып береді.